Anbi

Voordelig schenken aan Vrienden van Herenboeren

Vrienden van Herenboeren is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wil je een schenking doen aan onze stichting, dan brengt dit een fiscaal voordeel met zich mee. De Belastingdienst geeft hier namelijk voor zowel de ANBI zelf als voor jou als donateur belastingkorting op.

Fiscale voordelen:

  • Een ANBI hoeft geen erfrecht of schenkrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
  • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kun je als donateur je giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

Meer over ANBI’s

Wil je meer informatie over de speciale status van een ANBI? Of heb je vragen over periodieke schenking, belastingvrije gift, fiscaal doneren, belastingvoordeel, belastingteruggave en aftrekbare giften? Ga dan naar de website van de Belastingdienst.

Onze gegevens

Vrienden van Herenboeren staat geregistreerd in de Kamer van Koophandel onder nummer 73200417 met RSIN 8593 97 099. Dit nummer vind je ook terug op de website van de Belastingdienst.

Een schenking doen aan de stichting? Dat kan via bankrekeningnummer: NL 32 TRIO 0379 5914 05 t.n.v. Stichting Vrienden van Herenboeren. Alvast bedankt voor je steun!

Heb je nog vragen

Wil je meer informatie over periodiek schenken of over het belastingvoordeel van een ANBI? Neem dan contact op met ons. Dat kan via onderstaande gegevens:
info@vriendenvanherenboeren.nl of bel 06 46 22 24 33