Dit is de Herenboerenbeweging

Laten we een blik werpen op de toekomst. Nederland, over 40 jaar. Elke dag vers en gezond voedsel op ons bord dat recht van het land komt. Wandelen en ontspannen in natuurlijke landschappen. Planten, dieren en insecten die in balans leven met elkaar én met de mens. Dat is de droom van de Herenboerenbeweging.

Stel je voor dat we in Nederland een volledig duurzaam en circulair systeem hebben om voedsel te produceren. Waar professionals samenwerken met consumenten om landbouw en natuurbescherming één te laten worden. Hoe mooi is Nederland als dit vergezicht over 40 jaar de realiteit is? De Herenboerenbeweging helpt om dit mogelijk te maken.

Ontstaan van de Herenboerenbeweging

De Herenboerenbeweging begon in 2012 met een gedachte-experiment. Wat als iedereen in Nederland een eigen boerderij heeft? Dit leidde tot de opzet van Nederlands eerste Herenboerderij in Boxtel in 2015. Inmiddels kent de beweging veel bijval in binnen- en buitenland en mag de Herenboerenbeweging meedenken met grote partijen over de toekomst van de Nederlandse landbouw.

De Herenboerenbeweging zet een nieuw tijdperk in de landbouw in gang. Een paar concrete doelen waar Vrienden van Herenboeren een bijdrage aan wil leveren:

  • Alternatieven bieden voor het huidige voedselsysteem
  • Een praktisch voorbeeld zijn voor kringlooplandbouw
  • Lokale gemeenschappen vormen die samen zorgen voor hun eigen boerderij
  • Duurzame manieren van voedselproductie ontwikkelen
  • Nederland inspireren om ons ideaalbeeld na te streven

Vrienden van Herenboeren ondersteunt de initiatieven van de Herenboerenbeweging. Dat kunnen we niet alleen. Daarom zoeken wij andere pioniers die in dezelfde doelen geloven als wij.

Ga voor meer informatie over de Herenboerenbeweging naar https://farmingcommunities.nl/