Project aanvrager

Maak je plannen werkelijkheid

Heb je een goed idee voor onderzoek naar duurzamere landbouw, een innovatie op het gebied van bijvoorbeeld natuurlijke bestrijdingsmiddelen of wil je een lesprogramma over voedselproductie ontwikkelen? Vraag dan steun aan voor je project bij Vrienden van Herenboeren. Wij beoordelen je ideeën en helpen je graag bij de ontwikkeling ervan.

Educatie en onderzoek

Vrienden van Herenboeren richt zich op het steunen van projecten rondom educatie en onderzoek. Dit kan zowel op landelijk niveau zijn, als lokaal door een boerderij waar wordt gewerkt volgens het gedachtengoed van kringlooplandbouw.

Goed om te weten is dat donaties alleen worden ingezet om innovaties te realiseren of lesmaterialen te professionaliseren. Er is geen sprake van directe financiële steun aan (heren)boerderijen.

Hoe dien je een aanvraag in?

Bij het aanvragen van een project doorloop je een aantal vaste stappen. Dit begint natuurlijk met een goed idee. Dan is het zaak om je idee vorm te geven en uit te werken. Denk hierbij aan hoe de doelen te realiseren zijn, hoeveel geld hiervoor nodig is en op welke termijn dat lukt.

Vervolgens dien je de aanvraag in bij Vrienden van Herenboeren. Bekijk hiernaast in het kort de stappen die we doorlopen.

Heb jij een goed idee waarvoor je financiële steun wilt aanvragen?

Stap 1: Project indienen
(aanvrager)
Stap 2: Toetsen aan criteria
(Stichting Vrienden van Herenboeren)
Stap 3: Fondsen werven
(Stichting Vrienden van Herenboeren)
Stap 4: Overeenkomst opstellen
(aanvrager en Stichting Vrienden van Herenboeren)
Stap 5: Project uitvoeren en rapporteren
(aanvrager)

Voorbeelden van projecten

smart-agri

Onderzoek naar teeltwijzen

Hoe slimmer we gebruik maken van de eigenschappen van gewassen, hoe beter we de bodem benutten. Door onderzoek te doen naar optimale teeltwijzen halen we elk jaar meer uit de beschikbare grond, zonder de bodem schade aan te brengen.
bee

Alternatieve bestrijdingsmiddelen

In de landbouw worden vaak chemische bestrijdingsmiddelen ingezet om ongedierte uit te schakelen. Voor veel plagen zijn echter natuurlijke oplossingen te vinden. Wij ondersteunen projecten die onderzoek doen naar deze natuurlijke manieren van bestrijding.
bio

Behouden van biodiversiteit

Biodiversiteit is ontzettend belangrijk op een boerenbedrijf. De hele natuur staat met elkaar in verbinding. Om hier optimaal gebruik van te maken, geven wij onze steun graag aan projecten die bijdragen aan de verbetering van biodiversiteit.
year

Jaarrond eten van eigen bodem

Welke gewassen kun je telen om het hele jaar van eigen bodem te eten? Elk gewas heeft unieke eigenschappen. Door op zoek te gaan naar soorten die elkaar opvolgen qua oogstperiode, wordt het mogelijk om het hele jaar gevarieerd van eigen bodem te eten.
info

Voorlichting geven

Hoe meer mensen het belang van een kringlooplandbouw onderkennen, hoe groter de steun van het gedachtengoed van de Herenboerenbeweging. Daarom ondersteunen wij projecten die bijdragen aan het vergroten van de kennis van mensen in heel Nederland.
kids

Educatie voor kinderen

Voor kinderen is het niet alleen nuttig om meer te leren over de natuur en landbouw, het is ook heel leuk. Projecten die bijdragen aan de educatie van kinderen krijgen daarom steun van onze stichting. Denk bijvoorbeeld aan het uitzetten van speurtochten en het ontwikkelen van lesmateriaal.

Aanvragen

pen
Heb je een goed idee voor een project of wil je je plannen aan ons voorleggen? Dien dan een aanvraag voor financiële steun in.

Doneren

icoon-doneren
Wil je een bijdrage leveren aan het realiseren van projecten van Vrienden van Herenboeren? Dat kan met een donatie.

Frequently Asked Questions


1Dit onderdeel van de pagina is nog in wording
Kom binnenkort terug voor dit onderdeel!