Dit zijn de Vrienden van Herenboeren

Jij kunt ons helpen
door een donatie te
doen, dit kan zowel
particulier als
zakelijk.

Achter de Vrienden van Herenboeren zit een team van vier pioniers en nog veel meer ambassadeurs. Samen geloven wij in een vorm van landbouw die goed is voor mens, natuur, dier en milieu. Het bestuur is als volgt samengesteld:

  • Voorzitter: Liesbeth Soer
  • Secretaris: Jean-Pierre van Tiel
  • Penningmeester: Harold van de Ven

Samen zetten we ons vrijwillig in om de Herenboerenbeweging bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht te brengen. Wij zoeken nog ambassadeurs die ons daarbij helpen.

Kernwaarden

icoon-grondgebruik

Natuurgedreven grondgebruik

Beter omgaan met de bodem

Door jarenlange teelt van dezelfde gewassen in dezelfde bodem, is op veel plaatsen in Nederland de grond uitgeput geraakt. Een goede bodem is de basis van duurzame landbouw. Vrienden van Herenboeren ondersteunt onderzoek naar natuurlijke manieren om de bodem te gebruiken.

consument

Betrokken consument

Verantwoordelijkheid voor je eigen voedsel

Als we ons eten in de supermarkt kopen, voelen we ons er nauwelijks betrokken bij. Wie zijn eigen groenten ziet groeien en weet waar het vlees vandaan komt, denkt bewuster na over de gevolgen van consumptie. Zo leidt de Herenboerenbeweging tot meer betrokkenheid bij consumenten.

icoon-biodivers

Meer biodiversiteit

Betrekken van de natuur

Alles in de natuur is met elkaar verbonden. Planten, dieren en insecten. In grootschalige landbouw wordt echter weinig gebruik gemaakt van de vindingrijkheid van de natuur. Vrienden van Herenboeren wil dit stimuleren door de kracht van de natuur terug te brengen in de landbouw.

icoon-dierenwelzijn

Optimaal dierenwelzijn

Een goed leven voor elk dier

Kippen lopen vrij rond, koeien grazen in de wei en varkens woelen in de modder. Zo ziet de boerderij van de toekomst er volgens ons uit. Wij geloven dat dierenwelzijn een belangrijke factor is in het succes van de totale landbouw.

icoon-gezondheid

Betere gezondheid

Voedzame groenten en fruit

Hoe beter we omgaan met de bronnen die de natuur ons geeft, hoe gezonder ons voedsel. Door de natuur zoveel mogelijk zijn gang te laten gaan en alleen natuurlijke oplossingen te gebruiken, dragen we bij aan een betere gezondheid van de mens.

icoon-transport

Minimaal transport

Lokaal voedsel produceren

Elke dag leggen de producten die we in de supermarkt kopen enorme afstanden af om bij ons op het bord te komen. Vrienden van Herenboeren wil helpen om dit te verminderen. Dit kan door lokaal te produceren en te eten wat er in het seizoen groeit.

Zien wat we allemaal hebben gerealiseerd?

Wat doen we?

Vrienden van Herenboeren ondersteunt projecten die bijdragen aan onze missie om de landbouw in Nederland toekomstbestendig te maken. Uitvoering van deze projecten kan zowel landelijk als lokaal plaatsvinden. In het ideale geval vindt een lokaal initiatief landelijk opvolging.

Vrienden van Herenboeren werkt volgens de pijlers onderzoek en educatie. Onderzoek, om steeds meer te weten te komen over hoe de natuur werkt en hoe we daar als mens slim gebruik van kunnen maken. En educatie, om volwassenen en kinderen voor te lichten over de toekomst van de landbouw.

De projecten die wij steunen zijn uiteenlopend. Een paar voorbeelden:

  • Onderzoek doen naar bijvoorbeeld natuurlijke middelen om ongedierte in gewassen te bestrijden
  • Passende wetgeving ontwerpen om duurzame landbouw mogelijk te maken
  • Lesmateriaal voor scholen ontwikkelen om kinderen te leren over natuurinclusief grondgebruik

Met elk project zetten we een stap dichter naar ons einddoel: voedselproductie die rechtdoet aan mens, dier en natuur.

Zo ziet de organisatie eruit

Stichting Vrienden van Herenboeren is een landelijke organisatie die bijdraagt aan de beweging richting een kleinschalige en natuurinclusieve landbouw. Ons doel is om geld en middelen in te zamelen waarmee we initiatieven in heel Nederland kunnen ondersteunen.

Vrienden van Herenboeren werkt nauw samen met Herenboeren Nederland en de lokale Herenboerderijen. Daarnaast ondersteunen wij projecten die passen binnen de Herenboerenbeweging.

Iedereen kan een projectaanvraag indienen bij Vrienden van Herenboeren. Het bestuur beoordeelt of het project past bij de visie en voorwaarden van de stichting. Zien we goede kansen en is er voldoende geld beschikbaar, dan krijgt de projectaanvrager toestemming om het project uit te voeren.